Zupy

  • Flaczki ”firmowe”
  • Rosół domowy z kołdunami
  • Borowikowa z kluskami półfrancuskimi
  • Żurek tradycyjny
  • Barszczyk czerwony z uszkami