Kontakt

Restauracja „Cechowianka”
ul. Kilińskiego 15/17
26-600 Radom

tel.: +48 48 363 12 64
email:

Regon: 670731503
NIP: 796-100-49-42
Nr konta: 93 9115 0002 0010 0002 0675 0001 (Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu)